< Terug naar vacatures

Senior Installatiemanager

Afhankelijk van de discipline is deze omschrijving voor een senior-installatiemanager die werktuigkundig of elektrotechnisch is georiënteerd.

De taak van ILEX in het proces kan zijn de taak van de adviseur waarbij het gehele ontwerp door ILEX wordt uitgevoerd. Het kan ook voorkomen dat ILEX met name voor bewaking en controle wordt ingeschakeld. Dit kan voor de techniek maar ook voor de kosten zijn.

Taakstelling

De senior-installatiemanager staat direct onder de directie. Je bent verantwoordelijk voor interne en externe communicatie in woord en geschrift betreffende de werkzaamheden waarvoor ILEX is ingeschakeld.

Je bent verantwoordelijk voor het adviseren en coördineren en/of beoordelen van de installaties. Deze coördinatie betreft niet de uitvoering op de bouwplaats zoals plaatsing sparingen en coördinatie tussen de verschillende installaties onderling.

Het doel van de coördinerende taak is:

  1. Het bewaken van de installatiekosten die in een vroeg stadium door de installatiemanager bij een haalbaarheidsonderzoek worden bepaald.
  2. Het bewaken van de kwaliteit zoals dit in een Programma van Eisen door ILEX is opgesteld.
  3. Het bij de realisatie bewaken van de kosten, uitvoering en geplande werktijd.

Plaats binnen de organisatie

De werkzaamheden voor het opstellen en het controleren van de benodigde bescheiden vindt plaats in het kantoor te Houten. De controle op de bouwplaats en het overleg met de opdrachtgever, vindt afhankelijk van de locatie door heel Nederland plaats.

Je functioneert, geheel zelfstandig en pleegt indien noodzakelijk overleg met de directie. Het contact over het project vindt enerzijds informeel, anderzijds via verslagen, werkbesprekingen e.d. plaats. De uit te voeren werkzaamheden worden veelal volgens een vast patroon uitgewerkt.

Bij aanvang van het project stel je een voorcalculatie op welke gedurende het gehele traject wordt bewaakt. In deze voorcalculatie geef je aan welke medewerkers intern aan het project zullen gaan werken. Indien noodzakelijk worden de medewerkers bij de opdrachtgever voorgesteld.

Deze medewerker zal de andere discipline tot aan het einde van het project behartigen. Je geeft tijdig bij je collega aan welke betrokkenheid van hem gewenst wordt. Daarnaast geef je bij je collega aan in welk tijdbestek wat gerealiseerd dient te worden.

Je verstrekt maandelijks aan de directie jouw planning zodat tijdig assistentie gegeven kan worden of extra werk verdeeld kan worden. Indien door de opdrachtgever gedurende het proces extra werkzaamheden worden verlangd zal je dit bij de opdrachtgever melden en indien mogelijk een extra offerte uitbrengen.

Contact opnemen


ILEX installatiemanagement info@ilex.nl 030 605 5232 Voorveste 17-1 3992 DC Houten

Direct solliciteren op Senior Installatiemanager

Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op!

© 2024 ILEX
Gerealiseerd door Bobix